Regulamin Hotelu *** SPA Dwór Maria Antonina k/ Rzeszowa „Małe Bieszczady”

Kontakt / Regulamin Hotelu dwormariaantonina.pl Hotel*** SPA Dwór Maria Antonina Strona Główna

REGULAMIN HOTELU DWÓR MARIA ANTONINA

1. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do 12:00 dnia następnego.

2. Recepcja czynna w godz. 7.00 – 21.00. Po tej godzinie kontakt w pilnych sprawach pod numerem telefonu udostępnionym w recepcji.

3. Restauracja czynna w godz. 13:00 – 21:00. Goście ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi proszeni są to zgłosić i ustalić z personelem możliwość przygotowania odpowiednich posiłków. Receptury wraz z alergenami są dostępne na życzenie.

4. Kawiarnia czynna 7:30 – 21:00

5. Śniadanie w godz. 7:30 – 10:00. Dla gości hotelowych wliczone w cenę pobytu a dla gości z zewnątrz zgodnie z cennikiem.

6. Cisza nocna w godz. 22:00 – 7:00. Prosimy o szanowanie ciszy z uwagi na wypoczynkowy charakter hotelu.

7. Ochrona mienia: Prosimy o zachowanie ostrożności i dbanie o mienie hotelowe. Goście ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Prosimy zgłaszać zauważone uszkodzenia oraz wyrządzone szkody w recepcji hotelu.

8. Obowiązuje zakaz palenia na terenie całego obiektu.

9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przedmioty.

10. Parking jest bezpłatny, monitorowany i niestrzeżony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na parkingu.

11. Dostęp do internetu Wi-Fi jest darmowy dla gosci hotelowych, bez hasła.

12. Personel recepcji służy pomocą w udzielaniu informacji turystycznych oraz rekomendacjach dotyczących atrakcji i miejsc do zwiedzania w okolicy.

13. Korzystanie z basenu wyłącznie w obecności ratownika i za zgodą właściciela.

14. Używanie otwartego ognia zabronione na całym terenie. Zakaz palenia ognisk czy używania prywatnego grila. Grilowanie możliwe wyłącznie w miejscu wyznaczonym w altanie jako usługa ustalana z managerem hotelu. Cennik w recepcji.

15. Korzystanie z placu zabaw, koszykówki, siatkówki, trampoliny, przeszkód do skakania, tenisa stołowego, piłkarzyków oraz innego sprzętu możliwe wyłącznie za zgodą właściciela. Za opiekę nad niepełnoletnimi podczas korzystania ze sprzętu odpowiadają ich opiekunowie. Winni oni dbać o bezpieczeństwo. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas wypadku.

16. Kodeks ubioru: Prosimy o stosowanie się do ogólnie akceptowanego kodeksu ubioru w miejscach publicznych, zwłaszcza w restauracji i częściach wspólnych.

REGULATIONS OF THE DWOR MARIA ANTONINA HOTEL

1. The hotel day lasts from 14:00 to 12:00 the next day.

2. Reception opening hours: 7.00 – 21.00. After this time, please contact us for urgent matters at the telephone number provided at the reception.

3. The restaurant is open from: 13.00 – 21.00. Guests with special dietary needs are asked to report this and arrange with the staff to prepare appropriate meals. Recipes with allergens are available on request.

4. Cafe open 7:30 – 21:00

5. Breakfast at 7:30 – 10:00. For hotel guests it is included in the price of the stay and for external guests according to the price list.

6. Night silence at 22:00 – 7:00. Please respect the silence due to the recreational nature of the hotel.

7. Property protection: Please be careful and take care of hotel property. Guests are responsible for any damage caused. Please report any damage to the hotel reception.

8. Smoking is prohibited throughout the entire facility.

9. The hotel is not responsible for lost items.

10. Parking is free, monitored and unguarded. The hotel is not responsible for any damage caused in the parking lot.

11. Wi-Fi internet access is free for hotel guests, without a password.

12. Reception staff are available to provide tourist information and recommendations on attractions and places to visit in the area.

13. Use of the swimming pool only in the presence of a lifeguard and with the consent of the owner. 14. The use of open fire is prohibited throughout the entire area. It is forbidden to light fires or use private grills. Grilling is only possible in the designated area in the gazebo as a service agreed with the hotel manager. Price list at the reception.

15. The use of the playground, basketball, volleyball, trampoline, jumping obstacles, table tennis, table football and other equipment is possible only with the consent of the owner. Their guardians are responsible for supervising minors while using the equipment. They should take care of safety. The hotel is not responsible for injuries incurred during an accident.

16. Dress Code: Please adhere to the generally accepted dress code in public places, especially in the restaurant and common areas.

Regulamin Hotelu

Strona główna

https://dwormariaantonina.pl

http://uchwatteam.pl